پروژه ساختمان الف واقع در یکی از بهترین مناطق مسکونی تهران است.

این پروژه بهترین انتخاب جهت خرید و سرمایه گذاری می باشد.

 پروژه ساختمان الف 36 ماهه بوده و شما در طی این 36 ماه امکان فروش متراژ خریداری شده را در بازار ثانویه داشته و قابلیت تبدیل به نقدینگی را دارا می باشد.

مدارک قانونی
سند مالکیت 6 دانگ و تماما در اختیار خانه اُ می باشد.
پایان کار در تاریخ 1395 گرفته شده است.

مدارک پروژه
شناسنامه فنی ساختمان

مقررات و موافقت نامه ها
مقررات لازم برای خرید و عقد قرارداد را حتما مطالعه نمایید.

بازاراصلی
ساختمان الف
تهران، تهران
KHA1009
خرید-اجاره-فروش
200  m2
مدت کل پروژه 36 ماه
وضعیت پروژه
شروع اجاره
مشخصات فروش
بازار اصلی
قیمت فروش هر متر
40,000,000 تومان
1 متر
100 متر
1 خریدار
1064 روز تا پایان

متر را خریداری میکنم
مبلغ پرداختی بابت این خرید :
40,000,000 تومان
 • در انتظار شروع عرضه پروژه
  1400/01/25
 • شروع عرضه 1
  1400/01/26
 • شروع تعمیرات
  1400/01/27
 • پایان تعمیرات
  1400/01/29
 • شروع اجاره
  1400/01/30