توضیحات آپارتمان چناران

پروژه های موجود
آپارتمان چناران
تهران، تهران
KHA1004
خرید-اجاره-فروش
700  m2
مدت کل پروژه 60 ماه
مدت مانده 48 ماه
تعداد کل خریدار 3
وضعیت پروژه
خریداری شده


 • در انتظار شروع پروژه
  1399/02/26
 • عرضه 1
  1399/02/26
 • خریداری شده
  1399/02/29
 • عرضه 2
  1399/02/30
 • خریداری شده
  1399/03/07
 • عرضه 3
  1399/08/05
 • خریداری شده
  1399/09/05