توضیحات خورشید

پروژه های موجود
برج خورشید
تهران، تهران
KHA1003
خرید-اجاره-فروش
100  m2
مدت کل پروژه 36 ماه
مدت مانده 24 ماه
تعداد کل خریدار 4
وضعیت پروژه
خریداری شده


 • در انتظار شروع پروژه
  1399/02/21
 • عرضه 1
  1399/02/21
 • خریداری شده
  1399/03/12
 • عرضه 2
  1399/03/12
 • خریداری شده
  1399/03/27
 • عرضه 3
  1399/08/14
 • خریداری شده
  1399/09/10
 • عرضه 4
  1399/09/25
 • خریداری شده
  1399/10/24