پروژه های موجود
ساختمان زنبق-1
تهران، تهران
KHA1008
خرید-اجاره-فروش
120  m2
مدت کل پروژه 36 ماه
مدت مانده 31 ماه
تعداد کل خریدار 1
وضعیت پروژه
خریداری شده


  • در انتظار شروع پروژه
    1399/09/26
  • عرضه 1
    1399/09/26
  • خریداری شده
    1399/10/24