پروژه های موجود
مهتاب
تهران، تهران
KHA1007
خرید-اجاره-فروش
200  m2
مدت کل پروژه 36 ماه
مدت مانده 30 ماه
تعداد کل خریدار 1
وضعیت پروژه
خریداری شده


  • در انتظار شروع پروژه
    1399/09/09
  • عرضه 1
    1399/09/09
  • خریداری شده
    1399/10/09