توضیحات ساختمان چناران

پروژه های موجود
ساختمان چناران
تهران، تهران
KHA1006
خرید-اجاره-فروش
150  m2
مدت کل پروژه 36 ماه
مدت مانده 30 ماه
تعداد کل خریدار 1
وضعیت پروژه
خریداری شده
  • در انتظار شروع پروژه
    1399/08/15
  • عرضه 1
    1399/08/15
  • خریداری شده
    1399/09/15