توضیحات: برج مسکونی باران

مدارک قانونی
پروژه های موجود
برج باران
تهران، تهران
KHA1005
خرید-اجاره-فروش
250  m2
مدت کل پروژه 60 ماه
مدت مانده 51 ماه
تعداد کل خریدار 3
وضعیت پروژه
خریداری شده


 • در انتظار شروع پروژه
  1399/05/27
 • عرضه 1
  1399/05/27
 • خریداری شده
  1399/06/27
 • عرضه 2
  1399/08/14
 • خریداری شده
  1399/09/15
 • عرضه 3
  1399/09/25
 • خریداری شده
  1399/10/24