توضیحات ساختمان چناران

بازار ثانویه
ساختمان چناران
تهران، تهران
KHA1006
خرید-اجاره-فروش
150  m2
مدت کل پروژه 36 ماه
مدت مانده 30 ماه
تعداد کل خریدار 1
وضعیت پروژه
خریداری شده
مشخصات فروش
بازار ثانویه
قیمت برآوردی هر متر
102,000,000 تومان
تاریخ 1399/08/15
قیمت فروش هر متر
102,000,000 تومان
0 متر
6 متر
0 خریدار

متر را خریداری میکنم
مبلغ پرداختی بابت این خرید :
102,000,000 تومان
  • در انتظار شروع پروژه
    1399/08/15
  • عرضه 1
    1399/08/15
  • خریداری شده
    1399/09/15